Monday, February 23, 2009

Charts as of 23/2/09

1)王力宏-另一个天堂
Wang Li Hong-ling yi ge tian tang

2)陈绮贞-距离
Chen Qi Zhen- Ju Li

3)梁静茹-情歌
Liang Jing Ru- Qing ge

4)飞轮海-默默Fei Lun Hai-mo mo

5)方大同-三人游
Fang Da Tong- san ren you

6)罗志祥- 幸福不灭
Luo Zhi Xiang- xing fu bu mie

7)唐禹哲-新歌
Tang Yu Zhe-xin ge

8)TIZZY BAC-铁之贝克
TIZZY BAC -Tie zhi bei ke

9)王若琳-我的爱
Wang Ruo Lin- wo de ai

10)梁文音-最亲爱的


No comments:

Post a Comment